και χρήμα δεν εκράτεις...

και χρήμα δεν εκράτεις...
και χρήμα δεν εκράτεις...

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

Όταν το DNA της Ιστορίας αποκρυπτογραφηθεί, το μέλλον είναι πια πολύ εύκολο για να προβλεφτεί…

 

Για να είναι σε θέση κανείς να καταλάβει πως και γιατί η Ιστορία ομοιοκαταληκτεί…

και έτσι κατόπιν το μέλλον γι' αυτόν να είναι πια πολύ εύκολο με σχετική ακρίβεια να προβλεφτεί…

αρκεί Ιστορικά από όλους τους Οικονομολόγους να είναι πιο ενημερωμένος…

και ταυτόχρονα στα Οικονομικά από όλους τους Ιστορικούς να είναι πιο διαβασμένος…

  

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Whisper Words of Wisdom: Let it be!!!...

 

Όπως έχει αποδειχθεί πολλάκις από την ίδια την Ιστορία…

όταν το κράτος παρεμβαίνει (πάντα με καλό σκοπό), οπουδήποτε από την Οικονομία έως και την Υγεία…

το τελικό αποτέλεσμα σχεδόν πάντα όχι μόνο δεν είναι αυτό που από την αρχή είχε σχεδιαστεί…

αλλά είναι και κατά πολύ χειρότερο από αυτό που θα είχε συμβεί αν η παρέμβαση αυτή δεν είχε ποτέ πραγματοποιηθεί…

και πάντα όσο μεγαλύτερη είναι η παρέμβαση, τόσο χειρότερο είναι και το τελικό αποτέλεσμα…

   

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Δημοκρατία→ Δικτατορία→Τυραννία→Ολιγαρχία→Δημοκρατία

 

Όταν σε μια Δημοκρατία η κυρίαρχη Ιδεολογία και κατά συνέπεια η ίδια η Πολιτεία…

δεν θεωρεί πια πως οι πολίτες της είναι υπεύθυνοι αλλά και ικανοί για να αποφασίσουν και να πράξουν το πρέπον και το σωστό, τόσο για τους ίδιους όσο για το κοινό καλό…

τότε το Πολίτευμα είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο μοιραία θα οδηγηθεί στον Απολυταρχισμό και στην Δικτατορία…

και ο ίδιος ο Πολιτισμός στην Παρακμή αλλά και στον τελικό του αφανισμό…