και χρήμα δεν εκράτεις...

και χρήμα δεν εκράτεις...
και χρήμα δεν εκράτεις...

Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

Δεν είμαστε ούτε σε "Μεσοπόλεμο", ούτε σε καμιά "Προπολεμική Εποχή"…

 

Είμαστε απλά σε Παρακμή…


Πατριώτες κουράστηκα (και κούρασα) προβλέποντας συνεχώς τι θα συμβεί…

όποιος θέλει τι θα γίνει στο μέλλον να βρει…

ας ανοίξει ένα βιβλίο Ιστορίας να διαβάσει τι συμβαίνει σε μια "Παρακμή"…

όταν μόλις ακριβώς έχει τελειώσει του Πολιτισμού η "Χρυσή Εποχή"...

σε όποια θέλει εποχή, στην Ρωμαϊκή, στην Βυζαντινή, στην Οθωμανική…

γιατί όπως ένας Άγγλος Λόρδος έχει από παλιά πει…

"όσο πιο πίσω κοιτά κανείς στην Ιστορία, τόσο πιο μακριά μπορεί να δει"…

*(εμείς θα τα ξαναπούμε πιθανόν στο μέλλον κάποια άλλη στιγμή…

προς το παρόν η "Πυθία του Μαντείου των Οικονομικών" πρέπει να ξεκουραστεί)… 

  

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022

Κάθε τωρινό πρόβλημα με ένα μεγαλύτερο θα λυθεί… Αυτό είναι παρακμή…

 

"Για δυο ειδών προβλήματα δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς…

γι’ αυτά που λύνονται…

και γι’ αυτά που δεν λύνονται…"

 

Όπως ακριβώς συνέβη τώρα με την Πανδημία και τον πρόσφατο Πόλεμο…

έτσι και το κάθε πρόβλημα τωρινό ή χρόνιο…

και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Δύση…

από την έλευση ενός σοβαρότερου προβλήματος αυτόματα θα λυθεί…

επειδή απλά θα ξεχαστεί…

έτσι είναι πάντα μια Παρακμή...